Kosten aardgasvrij

Informatie over de kosten van het aardgasvrij maken van de woning en wie dat moet betalen

Informatie over de kosten van het aardgasvrij maken van de woning en wie dat moet betalen.

Kosten aardgasvrij maken van woningen

Dat hangt af van het soort woning, het bouwjaar en hoeveel energiebesparende maatregelen al zijn genomen. De kosten lopen uiteen van enkele duizenden euro’s voor een redelijk nieuwe woning, tot € 50.000 of meer voor woningen van voor 1930. Over het algemeen geldt: hoe ouder de woning, hoe hoger de kosten.

Hoeveel het kost, hangt ook af van de manier waarop de woning verwarmd zal gaan worden (elektrisch, warmtenet of met hernieuwbaar/groen gas).

Op dit moment wordt nog gekeken of het Rijk gaat meebetalen aan de kosten voor het aardgasvrij maken van woningen.

Hoe een wijk aardgasvrij gemaakt kan worden, wordt verder onderzocht en opgeschreven in een wijkuitvoeringsplan. Daaronder vallen ook de kosten voor het realiseren van een alternatief systeem, en de kosten om woningen geschikt te maken voor een alternatief systeem.

Meer informatie over welke warmtebron het meest geschikt is voor uw wijk en de planning van het aardgasvrij maken van wijken in Meierijstad vindt u op deze pagina.

Koopwoning

De woningeigenaar betaalt de kosten van het aardgasvrij maken. We begrijpen dat de veranderingen aan de woning (financiële) gevolgen hebben, daarom zijn wij continu met het Rijk in overleg over financiële regelingen en subsidies.

Huurwoning

De woningeigenaar betaalt kosten van het aardgasvrij maken. Als u huurder bent, betaalt de verhuurder de kosten van het aardgasvrij maken van uw woning.

Is aardgasvrij wonen niet duurder?

Wonen zonder aardgas is op dit moment vaak nog duurder dan wonen met aardgas. Dit komt vooral door de hoge kosten van de aanpassingen in huis. Denk hierbij vooral aan vergaande isolatie en HR+++ glas. Uiteindelijk is het goedkoper om gezamenlijk andere warmte te gebruiken: hoe meer woningen gebruik maken van de vervangende systemen, hoe goedkoper het zal worden.

Subsidiemogelijkheden

We begrijpen dat de veranderingen aan de woning (financiële) gevolgen hebben, daarom zijn wij continu met het Rijk in overleg over financiële regelingen en subsidies. U kunt al gebruik maken van verschillende subsidies. Kijk hiervoor op de website van het Rijk: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer

Financiële regelingen

We begrijpen dat de veranderingen aan de woning (financiële) gevolgen hebben, daarom zijn wij continu met het Rijk in overleg over financiële regelingen en subsidies. Zodra hierover meer bekend is wordt dat op deze pagina aangepast en zal de gemeente hier breder over communiceren.

Kostenmatrix

Bij de keuze voor een alternatief voor aardgas spelen de maatschappelijke kosten en de kosten voor de eindgebruiker (burger) een belangrijke rol. Het streven is om te zorgen voor kostenneutraliteit. Hier wordt nadrukkelijk naar gekeken bij de analyse van geschikte alternatieven voor aardgas per wijk. Goed voorspellen wat de werkelijke kosten worden is lastig, omdat het afhankelijk is van heel veel zaken. Als het plan concreter wordt en het moment van omschakeling dichterbij is, zal meer informatie beschikbaar zijn over de kosten en de baten voor de bewoner.