Plan voor zonne-energie op Vlagheideberg naar volgende uitwerkingsfase

Gemeente Meierijstad selecteerde in 2020 in de 1e tranche zeven kansrijke initiatieven voor zonneparken . Die kregen de ruimte om een participatietraject op te starten en het plan verder uit te werken. Het initiatief op de Vlagheideberg is daar inmiddels zover mee dat het college er principe-medewerking onder voorwaarden aan heeft verleend. Het gaat om een zonnepark van 6 hectare op een deel van de voormalige vuilstort Vlagheide in Eerde. De initiatiefnemer is Afvalzorg.

Voorwaarden

De initiatiefnemer moet nog aan enkele voorwaarden voldoen om daadwerkelijk verder te kunnen met het aanvragen van een omgevingsvergunning. Op basis van de quickscan flora en fauna verlangt de gemeente aanvullend onderzoek voor vleermuizen, vogels en kleine marterachtigen. Bij de selectie van het initiatief had Afvalzorg vier bijzondere voorwaarden meegekregen:

  • Het plan moet een ecologische meerwaarde hebben met een robuustere landschappelijke inpassing.
  • De omvang van het zonneveld moet passen bij de rest van de berg; en dit moet in overleg met belanghebbenden.
  • Het zonneveld moet uitgewerkt worden als onderdeel van het totaalplan voor de Vlagheideberg.
  • Het zonneveld moet tot de verbeelding spreken, en ‘anders dan anders’, zijn; met een innovatieve oplossing passend bij de recreatieve visie voor de Vlagheideberg.

Afvalzorg moet al deze voorwaarden meenemen bij de verdere uitwerking van het plan op de Vlagheideberg in het vergunningstraject.

Vervolg

In de 1e tranche heeft de raad in totaal 50 hectare vrij gegeven. Het college selecteerde daarvoor zeven plannen. Voor alle plannen voor zonneparken die groter zijn dan 5 ha, is een ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de raad nodig. Zonder die verklaring kan het college geen vergunning verlenen. Het plan op een deel van de voormalige vuilstort Vlagheide is groter dan 5 ha en dus is zo’n verklaring noodzakelijk.

Status initiatieven 1e tranche zonneparken

Het initiatief van Afvalzorg is het laatste initiatief uit de 1e tranche zonneparken om principemedewerking te ontvangen van het college. Eerder kregen al twee plannen aan de Schootsedijk en Schootsedijk/Gagel toestemming van het college om (onder voorwaarden) verder te gaan. Het plan aan de Nijnselseweg heeft al een vergunning gekregen en start deze zomer met de aanleg van de zonneweide. Het college besloot eerder al om twee principeverzoeken van NRG2ALL niet verder in behandeling te nemen. Vorige week oordeelde ze ook negatief over een plan van OPEN NRG. Die partij heeft geen participatie opgestart voor hun zonneparkinitiatief en geen definitieve stukken ingediend ter beoordeling. Hierdoor is het initiatief van OPEN NRG buiten behandeling gelaten en ook uitgesloten van de 1e tranche zonneparken.