Inschrijving internationale werknemers

Informatie over Holland Expat Center South (inschrijving kennismigranten).

Holland Expat Center South (inschrijving kennismigranten)

Holland Expat Center South is een gezamenlijk initiatief van het overgrote deel van de Noord-Brabantse gemeenten, waaronder die in Meierijstad, de Immigratie- en Naturalisatiediensten (IND), Brainport Development en de provincie Noord-Brabant. Doel van het Expat Center is om de dienstverlening te verbeteren voor bedrijven in Brabant die international talent willen aannemen. Hierbij gaat het om het afhandelen van formaliteiten en brede informatieverstrekking. We bieden onze dienstverlening kosteloos aan bedrijven en individuele internationals. Het Holland Expat Center South regelt de formaliteiten voor kennismigranten. De doelgroep waar zij zich op focussen zijn de hoger opgeleiden.

One-Stop Shop

De afspraak voor formaliteiten  - i.e. de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie en de afgifte van de verblijfs- en werkvergunning – vindt plaats in Eindhoven. Ook als de kennismigrant wordt ingeschreven in één van de andere gemeenten. De international hoeft dus niet meer apart naar het stadkantoor of gemeentehuis van de gemeente waar degene woonachtig zal zijn en naar het IND loket. Deze twee afspraken worden gecombineerd in Eindhoven afgehandeld.

EU burgers die als kennismigrant gaan werken en langer dan vier maanden hier verblijven kunnen ook via het Expat Center ingeschreven kunnen worden in de basisadministratie van de betreffende gemeente. Er wordt snel gehandeld waarbij de werkgever ondersteund wordt bij de afwikkeling van de indiensttreding. De international, indien hij woonachtig is in Eindhoven, ontvangt direct zijn BSN. Indien woonachtig in een andere gemeente dan ontvangt hij de BSN 3 dagen later.

Aantrekken en behoud internationaal talent

We informeren het bedrijfsleven, met name het midden- en kleinbedrijf over hoe je internationaal talent – van binnen of buiten Europa – binnenhaalt en behoudt. We ontzorgen daarin: alle faciliteiten kunnen via ons, via één loket, geregeld worden: van inschrijving bij de gemeente, aanvragen van een BSN tot aan verwijzen en informeren van de international over verzekeringen, belastingzaken, gezondheidszorg etc. Daarbij organiseren we diverse events en info avonden, om deze mensen prettig te laten landen.

Meer informatie of vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met

Website: www.hollandexpatcenter.com

Grensinfopunt Eindhoven - GIP

GIP Eindhoven is gevestigd bij Holland Expat Center South. Zowel GIP Eindhoven als het Holland Expat Center South zijn overheidsorganisaties en bieden kosteloze dienstverlening aan.

Dagelijks pendelen duizenden werknemers tussen Vlaanderen en Nederland. Als grenswerker krijgt u te maken met de verschillen in Nederlandse en Belgische wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld het verschil in belastingsysteem, sociale zekerheid en arbeidsrecht. Het is niet altijd duidelijk wat dit voor uw persoonlijke situatie betekent. Wat moet u zelf regelen? En wat verandert er voor uw gezin?

Aan beide zijden van de Vlaams-Nederlandse grens zijn Grensinfopunten - GIP'en - opgericht om in deze informatiebehoefte te voorzien. GIP Eindhoven is uw eerste contact waar we algemene vragen kunnen beantwoorden en u gericht doorverwijzen naar de betreffende overheidsorganisatie. Specifieke vraagstukken worden door Bureau Belgische Zaken van de SVB beantwoord. Indien gewenst kan ook dit op het GIP Eindhoven tijdens een persoonlijke afspraak.

Meer informatie of vragen

Voor meer informatie kunt u contact met ons op nemen per telefoon of per e-mail, maar u bent natuurlijk ook van harte welkom op ons kantoor.

  • GIP Eindhoven, Vestdijk 27a, 5611 CA  Eindhoven, 0031 40 238 6775, e-mail: gip@eindhoven.nl. GIP Eindhoven maakt deel uit van het Interreg V project Grensinfovoorziening Vlaanderen –Nederland. Meer hierover is te vinden op de website van Interreg.
  • Meer informatie over over de grens werken, wonen, studeren of ondernemen kunt u vinden op de website van SVB en op www.grensinfopunt.nl.