Vergunningcheck

Wijzigingen aan of verbouwen van een bedrijfspand zijn niet altijd vergunningvrij. Controleer voordat u een pand gaat verbouwen altijd eerst of u een vergunning nodig heeft.

Wijzigingen aan of verbouwen van een bedrijfspand zijn niet altijd vergunningvrij. Controleer voordat u een pand gaat verbouwen altijd eerst of u een vergunning nodig heeft. Dit kunt u zelf checken op de website www.omgevingsloket.nl. Tevens is het mogelijk om een schetsplan in te dienen bij de gemeente.  

Schetsplan

Met een schetsplan kunt u door ons laten beoordelen of uw plan vergunningplichtig is dan wel vergunbaar kan zijn op basis van de vigerende bestemmingsplannen. Indien uw plan valt binnen de welstandsgebieden, dan kunt u door middel van het schetsplan tevens laten toetsen of uw plan haalbaar is bij de welstandscommissie. 

U moet bij uw plan onder andere overzichtelijke tekeningen en omschrijvingen toevoegen van de huidige en de gewenste situatie. Hoe duidelijker uw plannen zijn, hoe duidelijker en sneller wij op het plan kunnen adviseren.
Voor welstandadvies moet u extra gegevens aanleveren onder andere over het uiterlijk, materialen en kleurgebruik.

Verzoek behandelen schetsplan

Kosten

In 2023 bedragen de kosten voor de beoordeling van een schetsplan 10% van de kosten voor de daadwerkelijke vergunningaanvraag, met een minimumbedrag van € 132,00. Als uw schetsplan binnen 6 maanden leidt tot een aanvraag voor een omgevingsvergunning, dan worden de kosten voor uw schetsplan in mindering gebracht op de kosten voor de omgevingsvergunning.

Kijk voor de Legesverordening Meierijstad 2023 op de website van overheid.nl.